omneJUDr. Jan Přib, Ph.D
Partner & Attorney-at-law

Specialisation:
• Real Estate Law
• Inheritance Law
• International Private Law and Law of International Commerce

Memberships:
Czech Bar Association
List of registered mediators held by Czech Ministry of Justice of the Czech Republic
List of registered arbitrators held by Ministry of Justice of the Czech Republic
• Vice-president of Czech Men’s Lacrosse Federation

Education:
• Masaryk university, Faculty of Law (Brno, Czech Republic), LL.M., 2023 ≥
• Charles University, Faculty of Law (Prague, Czech Republic), Ph.D. degree, 2019
• State University in Saint Petersburg, Faculty of Law (St. Petersburg, Russia), 2015 – 2016
• Charles University, Faculty of Law (Prague, Czech Republic), JUDr. degree, 2014
• Charles University, Faculty of Law (Prague, Czech Republic), Mgr. degree, 2011
• University of Lisbon, Faculty of Law (Lisbon, Portugal), 2010 – 2011

Publiсation:
K nevhodné době a újmě při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Epravo.cz, 2016
Novinky v exekučním řízení k 1. 9. 2015. Epravo.cz, 2016
Nový zákoník dopadá také na zaměstnance. Hospodářské noviny, 2014
Nový kodex ovlivní i pracovní právo, Hospodářské noviny, 2013
K problematice bid-riggingu ve veřejných zakázkách v České republice. Antitrust. 2012, roč. 12, č. 2, s. 81-83. ISSN 1804-1183

Languages:
• Czech
• English
• Russian
• Spanish (limited working proficiency)